Centrum muzyki w Krakowie

  • Budowa Centrum Muzyki

    w Krakowie
  • Jedyne takie miejsce

    w Małopolsce
  • Kompleks o najwyższych walorach akustycznych

idea

Centrum Muzyki

Idea budowy Centrum Muzyki zakłada stworzenie kompleksu charakteryzującego się wybitnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i funkcjonalnymi. 


Innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i eksploatacji, ale przede wszystkim doskonałe warunki akustyczne to elementy wyróżniające kompleks.


Obiekt ma zapewnić  optymalne warunki pracy dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Sinfonietty Cracovia, Capelli Cracoviensis zarówno dla pracy i aktywności artystycznej, jak również dla realizacji działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej. 

Sale koncertowe
KIO odrzuca odwołanie w sprawie Centrum MuzykiKIO odrzuca odwołanie w sprawie Centrum Muzyki

KIO odrzuca odwołanie w sprawie Centrum Muzyki...

Wizualizacja Centrum Muzyki w KrakowieWizualizacja sali koncertowej Centrum Muzyki w Krakowie

Zobacz, jak będzie wyglądać Centrum Muzyki w Krakowie...

poprzedniepoprzednie
następnenastępne
Slider

KonKurs

Centrum Muzyki

Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Miejską Kraków ogłosiło jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku/budynków Centrum Muzyki i Parku Miejskiego. Konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

Inwestycja

Rok 2018

Przygotowanie dokumentacji technicznej do konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, w tym Regulaminu Konkursu i Regulaminu Sądu Konkursowego

Rok 2018

Przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku/budynków Centrum Muzyki i Parku Miejskiego

Lata 2019-2020

Roboty przygotowawcze, budowlane, wykończeniowe

Lata 2019-2020

Przygotowanie dokumentacji technicznej do konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, w tym Regulaminu Konkursu i Regulaminu Sądu Konkursowego

Rok 2024

Odbiór obiektu z wyposażeniem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i otwarcie dla użytkowników

Fot. Wojciech Dziadosz    

Centrum Muzyki

Lokalizacja

Centrum Muzyki zostanie zbudowane na terenie dzielnicy II Grzegórzki, pomiędzy: Bulwarem Kurlandzkim (będącym wschodnim fragmentem bulwarów wiślanych – przestrzeni publicznej), nasypem kolejowym i terenem Akademii Muzycznej w Krakowie.

     CAPELLA

     CRACOVIENSIS

FILHARMONIA     

IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO    

     SINFONIETTA

     CRACOVIA